cultkanaalKlassieke periodeGerelateerde dossiers:

:: Blues en Jazz geschiedenis


Voorafgaand aan de klassieke tijd zijn er wereldwijd vele muzikale ontwikkelingen. Middeleeuws schilderij

Er bestaat geen historie zonder pre-historie. Deze muziek uit de oudheid nemen we hier voor kennisgeving aan. We beginnen de beschrijving van de muziekgeschiedenis vanaf de 5de eeuw na Christus.

De muziekgeschiedenis wordt ingedeeld in stijlperiodes. Voor het bepalen tot welke stijlperiode een muziekstuk gerekend kan worden zijn verschillende kenmerken van belang. Hierbij moet gedacht worden aan aspecten als tempo, ritme, maat, melodie, gebruikte instrumenten en stemmen.

Het begin en eind van de verschillende periodes wordt met redelijk grote nauwkeurigheid ingedeeld ter afbakening. Wel is het zo dat in de praktijk altijd een geleidelijke overgang gold. Muziekstijlen werden vaak tot ver in een volgende periode nog toegepast.

  Middeleeuwen

 Periode van 500 - 1400

  Renaissance

 Periode van 1400 - 1600

  Barok

 Periode van 1600 - 1750

  Klassieke tijd

 Periode van 1750 - 1825

  Romantiek

 Periode van 1825 - 1900

- Cult Kanaal 2004 -