Cult Kanaal
cult webzine


Kinetische kunst


Kinetische kunst

In de kinetische kunst wordt met bewegende objecten gewerkt. De kinetische kunst werkt met natuurkrachten zoals wind en water, met mechanische krachten zoals motoren of magneten, of met krachten die door de mens zelf worden ingebracht.


Geschiedenis van de kinetische kunst
Al in de klassieke oudheid zijn voorbeelden van kinetische objecten te vinden. Al voor onze jaartelling werden bij de Dionysische Spelen in Athene stoomaangedreven objecten gebruikt. Veel later deed Leonardo Da Vinci vele ontdekkingen, experimenten en uitvindingen die we nu als voorlopers van de kinetische kunst kunnen beschouwen.

Maar de kinetische kunst werd pas serieus door meerdere kunstenaars toegepast vanaf begin vorige eeuw. Zo was er de ´Bicyclette´ van Marcel Duchamp, dat alom wordt beschouwd als het eerste echte kinetische kunstwerk. Hiernaast een reproduktie uit 1951. Het origineel uit 1913 is zoek geraakt.mobileEen belangrijk kunstenaar in de stroming is Alexander Calder met zijn mobilen, die hij begon te maken in 1920 en dat bleef doen tot in 1970. Hij heeft in zijn leven meer dan 16000 objecten gemaakt, een gemiddelde van ongeveer één per dag.

Voor de ontwikkeling van de kinetische kunst zijn twee momenten in de vorige eeuw van groot belang geweest. Ten eerste organiseerde de Franse galeriehoudster Denise René in 1955 de tentoonstelling ´Le Mouvement´. Daarbij werd een aantal jonge kunstenaars samengebracht die nu gelden als grootheden en die de fundering legden voor de kinetische kunst. Een ander historisch moment is de oprichting van de Kinetic Artists Organization (KAO) in 2001. Bij deze organisatie zijn thans ruim 100 kunstenaars aangesloten en geeft een goed voorbeeld van de kinetische kunst.Moderne kinetische kunst
De hedendaagse kinetische kunst wordt vooral gekenmerkt doordat optische en kinetische elementen hoe loanger hoe moeilijker te scheiden zijn. Zo zijn er de (vaak grote) werken van Jesus Raphael Soto waarvan hiernaast een voorbeeld.


- Copyright (c) 2019 www.cultkanaal.nl | Alle rechten voorbehouden. -